Plzeňské pamětihodnosti a turistické zajímavosti

Radnice - Renesanční radnice postavena podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554 - 1559 patří k nejkrásnějším radnicím v Čechách. V zadní části mázhauzu radnice se nachází plastický model historického jádra města. Morový sloup mezi radnicí a katedrálou je dílem plzeňského sochaře Kristiana Widmana z roku 1681.

Katedrála sv. Bartoloměje - Gotická katedrála sv. Bartoloměje je nejcennější památkou historického jádra. Její 102,6 m vysoká věž (nejvyšší v ČR) je dominantou středu města a je z ní nádherný výhled do okolí. Na hlavním oltáři najdete proslulou Plzeňskou madonu, vrcholné dílo ve stylu tzv. "krásných madon" českého gotického umění.

Velká synagoga - Největší synagoga v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech 1888-1893 v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy.

Pivovarské muzeum - Pivovarské muzeum, které je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a je nejstarší svého druhu na světě, vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy s lednicí, které ústí do plzeňského podzemí.

Plzeňské historické podzemí - Plzeňské historické podzemí bylo pod městem Plzní budováno již od 14. století. Sklepy a chodby sloužily nejen jako zásobárna potravin, ale v čase ohrožení poskytovaly i úkryt a únikové cesty z obleženého města. Součástí prohlídkového okruhu v délce 800 m jsou archeologické nálezy, funkční replika vodního kola v expozici vodárenství a expozice knihtisku.

Západočeské muzeum - Krajské muzeum Plzeňského kraje je jedním z největších muzeí v České republice. Jeho více než 2 miliony sbírkových předmětů v depozitářích dokumentují vývoj přírody a společnosti v širokém kontextu střední Evropy. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, která obsahuje v Evropě ojedinělou kolekci palných zbraní od konce 14. do 17. století. V prostorách muzea se nachází stylová kavárna.

Pivovar Plzeňský Prazdroj a Gambrinus - Prohlídka pivovaru vás seznámí s unikátním varním postupem piva Pilsner Urquell. Trasa prohlídky vede autentickými místy, kde se Pilsner Urquell od počátků vyrábí. Prohlídka je spojena s ochutnávkou piva Pilsner Urquell ve sklepích (ochutnávka pouze pro osoby starší 18 let).

Zoologická a botanická zahrada - Zoologická a botanická zahrada města Plzně je druhou nejstarší ZOO v České republice a jedinou ZOO, která je zároveň i botanickou zahradou. Chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO - ve výbězích členěných podle zoogeografických oblastí tu žije téměř 6 000 ks zvířat ve 1 150 druzích. Součástí ZOO je také vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada nebo DinoPark.

Patton Memorial - Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech 1948-1989.

Plzeňské pamětihodnosti a turistické zajímavosti

 

·        Radnice - Renesanční radnice postavena podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554 - 1559 patří k nejkrásnějším radnicím v Čechách. V zadní části mázhauzu radnice se nachází plastický model historického jádra města. Morový sloup mezi radnicí a katedrálou je dílem plzeňského sochaře Kristiana Widmana z roku 1681.

 

·        Katedrála sv. Bartoloměje - Gotická katedrála sv. Bartoloměje je nejcennější památkou historického jádra. Její 102,6 m vysoká věž (nejvyšší v ČR) je dominantou středu města a je z ní nádherný výhled do okolí. Na hlavním oltáři najdete proslulou Plzeňskou madonu, vrcholné dílo ve stylu tzv. "krásných madon" českého gotického umění.

 

 

·        Velká synagoga - Největší synagoga v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech 1888-1893 v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy.

 

·        Pivovarské muzeum - Pivovarské muzeum, které je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a je nejstarší svého druhu na světě, vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy s lednicí, které ústí do plzeňského podzemí.

 

 

·        Plzeňské historické podzemí - Plzeňské historické podzemí bylo pod městem Plzní budováno již od 14. století. Sklepy a chodby sloužily nejen jako zásobárna potravin, ale v čase ohrožení poskytovaly i úkryt a únikové cesty z obleženého města. Součástí prohlídkového okruhu v délce 800 m jsou archeologické nálezy, funkční replika vodního kola v expozici vodárenství a expozice knihtisku.

 

·        Západočeské muzeum - Krajské muzeum Plzeňského kraje je jedním z největších muzeí v České republice. Jeho více než 2 miliony sbírkových předmětů v depozitářích dokumentují vývoj přírody a společnosti v širokém kontextu střední Evropy. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, která obsahuje v Evropě ojedinělou kolekci palných zbraní od konce 14. do 17. století. V prostorách muzea se nachází stylová kavárna.

 

 

·        Pivovar Plzeňský Prazdroj a Gambrinus - Prohlídka pivovaru vás seznámí s unikátním varním postupem piva Pilsner Urquell. Trasa prohlídky vede autentickými místy, kde se Pilsner Urquell od počátků vyrábí. Prohlídka je spojena s ochutnávkou piva Pilsner Urquell ve sklepích (ochutnávka pouze pro osoby starší 18 let).

 

·        Zoologická a botanická zahrada - Zoologická a botanická zahrada města Plzně je druhou nejstarší ZOO v České republice a jedinou ZOO, která je zároveň i botanickou zahradou. Chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO - ve výbězích členěných podle zoogeografických oblastí tu žije téměř 6 000 ks zvířat ve 1 150 druzích. Součástí ZOO je také vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada nebo DinoPark. 

 

·        Patton Memorial - Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech 1948-1989.